ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 210 38 08 445

Για παραγγελίες > 30€ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και τηρείται από την εταιρία μας, ¨ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ”. Η έδρα μας βρίσκεται στην Αθήνα, Ελλάδα, επί της οδού Σόλωνος, αρ. 19,  ο δε αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρίας μας έχει ως εξής:

Η Εταιρία μας έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια και λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού της Ευρωπαικής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 25η Μαίου 2018  (General Data Protection Regulation – εφεξής “GDPR”). Προς το σκοπό αυτό, κάτωθι σας ενημερώνουμε ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρία μας, πώς τα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε, καθώς, επίσης, και ποια είναι τα σχετικά σας δικαιώματα σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η εταιρία μας προέβη σε παραβίαση αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Η εταιρία μας ενδέχεται να συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας:

 • Πλήρες όνομα
 • Διεύθυνση
 • Χώρα διαμονής
 • email
 • τηλέφωνο

Η εταιρία μας ενδέχεται να προβαίνει σε επεξεργσία και λοιπών δεδομένων, όπως διεύθυνση IP, είδος και έκδοση browser, διάρκεια και ώρα επίσκεψης, συχνότητα (usage data). Η πηγή των δεδομένων χρήσης (usage data) είναι η Google Analytics. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Αnalytics συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα σας παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην εξής ιστοσελίδα: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών πώλησης, αποστολής ενημερωτικών επιστολών και εν γένει ενημερωτικού υλικού (newsletters σχετικά με νέα προϊόντα της εταιρίας μας κ.λπ.), αποστολής ευχών ενόψει εορτών, καθώς, επίσης, και προς το σκοπό επικοινωνίας μαζί σας όποτε απαιτηθεί.

Η εταιρία μας ενδέχεται να προβεί σε χρήση των ως άνω δεδομένων και προς το σκοπό παρακολούθησης και ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και προς το σκοπό βελτίωσης αυτής και των υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν παραχωρούνται σε τρίτους. Η εταιρία μας δεν γνωστοποιεί και δεν προβαίνει σε εκμίσθωση, πώληση ή/και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, εκτός και αν έχουμε τη συναίνεσή σας ως προς αυτό ή/και εκ του νόμου επιβάλλεται.

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομηστή (server) της εταιρίας μας.

Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για όσο απαιτείται, προκειμένου να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας ή/και μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση, ωστόσο, που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για τη δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της εταιρίας μας, η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Έλεγχος των προσωπικών σας δεδομένων

Ως αναφέρουμε και ανωτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους μάρκετινγκ (newletters κ.λπ.). Διατηρείτε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας γνωστοποιήσετε την αντίθεσή σας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη μπορείτε απλώς να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην εξής διεύθυνση: info@diaplasis.gr.

Tα λοιπά δικαιώματά σας

Ως επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας, διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε από την εταιρία μας οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα πληροφόρησης).
 • Να ζητήσετε τη διόρθωσή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή/και ελλειπή («δικαίωμα διόρθωσης»).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η εταιρία μας θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η εταιρία μας υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα σας, εκτός εάν εκ του νόμου υποχρεούται να τα διατηρήσει.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπα, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
 • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
 • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
 • Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι έχουν παραβιασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε οιοδήποτε σχετικό αίτημα ή ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@diaplasibooks.gr.

Ασφάλεια

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή.  Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται.

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικες. Δεν αποθηκεύουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση ότι εν αγνοία μας αποθηκεύθηκαν προσωπικά δεδομένα παιδιών, διαγράφουμε αυτά ευθύς αμέσως μόλις καταστεί εφικτό.

 

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών/χρηστών. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα για αρχεία που αποστέλλονται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο δικτυακό τόπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε τη συχνότητα επίσκεψης της ιστοσελίδας μας. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά, συνήθως, μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers.

O αποκλεισμός ή/και περιορισμός των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον δικτυακό μας τόπο.

Σύνδεσμοι (Links) σε ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων ομοίου ή παρεμφερούς περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι η εταιρία μας δεν ελέγχει τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη δύναται να φέρει σε περίπτωση που κατά την επίσκεψη των εν λόγω ιστοσελίδων παραβιασθούν προσωπικά σας δεδομένα. Σας συστήνουμε να μελετήσετε και ελέγξετε την πολιτκή προσωπικών δεδομένων κάθε τέτοιας ιστοσελίδας.

Τροποποιήσεις

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις των παρόντων όρων αναρτώντας τους εκάστοτε νέους όρους στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλείσθε όπως εξετάζετε τακτικά την ιστοσελίδα μας προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι η πολιτική προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας σας βρίσκει σύμφωνους.